Ego, Superego en Essentie

De ego-ontwikkeling is een noodzakelijke ontwikkelingsfase. Het is een langzaam opgebouwde structuur die ervoor zorgt dat we goed functioneren in de wereld. Maar….het is ook een aanpassingsstructuur, opgebouwd uit spanning die ervoor zorgt dat we binnen de regels van het gezin, de school e.d. passen. Onze innerlijke criticus ofwel het superego is als een soort politieagent die door middel van kritiek en veroordeling zorgt dat je binnen deze aanpassingsstructuur blijft.

Als we ons verder ontwikkelen, lopen we tegen de beperking van de ego-structuur op. Er ontstaan verlangens of ervaringen die niet meer passen bij de cocon van het ego. Als we meer onszelf willen zijn, ons vrij voelen of benieuwd zijn naar onze gevoelens onder de geleerde normen en waarden, vraagt dit aandacht en bewustzijn. Essentie is de uitdrukking van onze ziel, dat wat we zijn onder de ego-structuur. Rebalancing bied je – met je lichaam als ingang – de mogelijkheid om dat te ontdekken.